پارک کودک فشانه استانبول

انتشار در 29 آبان 98 - زمان خواندن در < 1 دقیقه

پارک کودک فشانه استانبول واقع در منطقه اروپایی ایوب

پارکی بزرگ برای بچه های و شادی عزیزانتون. ولی این پارک به فکر ما بزرگ سالها و بزرگتر ها هم بوده است و وسایل مخصوص برای بزرگ سال ها هم در پارک تعبیه شده است.

راه های ارتباطی به پارک هم زمینی و دریایی هست. از طریق زمین میتوانید با تاکسی به محله ایوب برید.

 

دیدگاه خود را بیان کنید