• پیشگری و مقابله با ویروس کرونا

    پیشگری و مقابله با ویروس کرونا با شیوع ویروس کرونا در جهان چه راه کار هایی را برای پیشگیری از این ویروس انجام دهیم؟ همانطور که میدانید ویروس کرونا یا کرونا ویروس که به اصطلاح آن را کرویید ۱۹ نام گذاری نموده اند در بسیاری از کشور های جهان شیوع پیدا کرده است. اما در این مطلب قصد داریم شمارا با ویروس کرویید ۱۹ یا همان کرونا ویروس آشنا کنیم. کروناویروس چیست؟ کرونا ویروس جدید (CoV) نوعی جدید از ویروس است. بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن بیماری کرونا ۲۰۱۹ (COVID-19) می‌گویند، اولین بار در ووهان چین شناسایی شد  COمخفف کرونا، VI مخفف ویروس و D به معنی بیماری (در انگلیسی) می باشد. ویروس COVID-19 ویروس جدیدی بوده و به…

    ادامه مطلب