آخرین جزئیات در مورد واکسن کرونا و وارد شدن به اتحادیه اروپا

آخرین جزئیات در مورد واکسن کرونا و وارد شدن به اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئن قانون خاصی را به اسم پاسپورت واکسن کرونا یا (EU COVID-19 Vaccine Passport) را برای تمامی شهروندان و ساکنا...

ادامه مطلب