جدول امتیازات

رتبه تیم برد ها باخت ها مساوی ها گل زده گل خورده امتیاز
1 مکزیکمکزیک 0 0 0 0 0 0
2 کره جنوبیکره جنوبی 0 0 0 0 0 0
3 صربستانصربستان 0 0 0 0 0 0
4 کامرونکامرون 0 0 0 0 0 0
5 کرواسیکرواسی 0 0 0 0 0 0
6 کاناداکانادا 0 0 0 0 0 0
7 ژاپنژاپن 0 0 0 0 0 0
8 مکزیک – لهستانمکزیک – لهستان 0 0 0 0 0 0
9 تونستونس 0 0 0 0 0 0
10 لهستانلهستان 0 0 0 0 0 0
11 عربستان سعودیعربستان سعودی 0 0 0 0 0 0
12 ایرانایران 0 0 0 0 0 0
13 اکوادوراکوادور 0 0 0 0 0 0
14 هلندهلند 0 0 0 0 0 0
15 غناغنا 0 0 0 0 0 0
16 برزیلبرزیل 0 0 0 0 0 0
17 اسپانیااسپانیا 0 0 0 0 0 0
18 فرانسهفرانسه 0 0 0 0 0 0
19 آرژانتینآرژانتین 0 0 0 0 0 0
20 قطرقطر 0 0 0 0 0 0
21 انگلیسانگلیس 0 0 0 0 0 0
22 سوئیسسوئیس 0 0 0 0 0 0
23 اروگوئهاروگوئه 0 0 0 0 0 0
24 آلمانآلمان 0 0 0 0 0 0
25 مراکشمراکش 0 0 0 0 0 0
26 دانمارکدانمارک 0 0 0 0 0 0
27 سنگالسنگال 0 0 0 0 0 0
28 آمریکاآمریکا 0 0 0 0 0 0
29 پرتغالپرتغال 0 0 0 0 0 0
30 بلژیکبلژیک 0 0 0 0 0 0

ویدئوهای جام جهانی

"*" indicates required fields