جدول زمان بندی بازی ها

بازی های گروهی
جمعه11 آذر پنج شنبه10 آذر چهارشنبه9 آذر سه شنبه8 آذر دوشنبه7 آذر یکشنبه6 آذر شنبه5 آذر جمعه4 آذر پنج شنبه3 آذر چهارشنبه2 آذر سه شنبه1 آذر دوشنبه 30 آبان
44 نامشخص - با - آلمان 22:00 36 هلند - با - قطر 18:00 28 اسپانیا - با - آلمان 22:00 20 انگلیس - با - آمریکا 22:00 12 مراکش - با - کرواسی 13:00 1 قطر - با - اکوادور 19:00 استادیوم البیت
43 ژاپن - با - اسپانیا 22:00 35 اکوادور - با - سنگال 18:00 27 بلژیک - با - مراکش 16:00 19 هلند - با - اکوادور 19:00 11 آلمان - با - ژاپن 16:00 3 انگلیس - با - ایران 16:00 استادیوم بین المللی خلیفه
42 کانادا - با - مراکش 18:00 34 ایران - با - آمریکا 22:00 26 بلژیک - با - مراکش 16:00 18 قطر - با - سنگال 16:00 10 اسپانیا - با - نامشخص 19:00 2 سنگال - با - هلند 13:00 استادیوم الثمامه
41 کرواسی - با - بلژیک 18:00 33 نامشخص - با - انگلیس 22:00 25 ژاپن - با - نامشخص 13:00 17 نامشخص - با - ایران 13:00 9 بلژیک - با - کانادا 22:00 4 آمریکا - با - نامشخص 22:00 استادیوم احمد بن علی (الریان)
48 کامرون - با - 22:00 40 عربستان سعودی - با - مکزیک 22:00 32 پرتغال - با - اروگوئه 22:00 24 - با - مکزیک 22:00 16 - با - صربستان 22:00 8 - با - عربستان سعودی 13:00 استادیوم لوسیل
47 صربستان - با - 22:00 39 لهستان - با - 22:00 31 - با - 19:00 23 - با - دانمارک 19:00 15 پرتغال - با - غنا 19:00 7 مکزیک - با - لهستان 19:00 استادیوم راس ابوعبود
46 کره جنوبی - با - پرتغال 18:00 38 تونس - با - 18:00 30 کره جنوبی - با - غنا 16:00 22 لهستان - با - عربستان سعودی 16:00 14 اروگوئه - با - کره جنوبی 16:00 6 دانمارک - با - تونس 16:00 استادیوم شهرک آموزش
45 غنا - با - اروگوئه 18:00 37 نامشخص - با - دانمارک 18:00 29 کامرون - با - صربستان 13:00 21 تونس - با - نامشخص 13:00 13 - با - کامرون 13:00 5 - با - نامشخص 22:00 استادیوم الجنوب
فینال نیمه نهایی یک چهارم نهایی دور شانزدهم
یک شنبه27 آذر شنبه26 آذر جمعه25 آذر پنج شنبه24 آذر چهارشنبه23 آذر سه شنبه22 آذر دوشنبه21 آذر یک شنبه20 آذر شنبه19 آذر جمعه18 آذر پنج شنبه17 آذر چهارشنبه16 آذر سه شنبه15 آذر دوشنبه14 آذر یکشنبه13 آذر شنبه12 آذر
استراحت 62 - - با - -نامشخص استراحت 59 - - با - -نامشخص استراحت 51 - - با - -نامشخص استادیوم البیت
63 - - با - -نامشخص 49 - - با - -نامشخص استادیوم بین المللی خلیفه
60 - - با - -نامشخص 52 - - با - -نامشخص استادیوم الثمامه
50 - - با - -نامشخص استادیوم احمد بن علی (الریان)
64 - - با - -نامشخص 61 - - با - -نامشخص 57 - - با - -نامشخص 56 - - با - -نامشخص استادیوم لوسیل
54 - - با - -نامشخص استادیوم راس ابوعبود
58 - - با - -نامشخص 55 - - با - -نامشخص استادیوم شهرک آموزش
53 - - با - -نامشخص استادیوم الجنوب

ویدئوهای جام جهانی

"*" indicates required fields