لیست کامل دیدارهای جام جهانی 2022 قطر

جام جهانی قطر

لیست برنامه های مسابقات جام جهانی فوتبال قطر به طور کامل منتشر شد. این زمان بندی به وقت ایران است.

برای خرید بلیط جام جهانی کلیک کنید.

در این جام جهانی 32 تیم حاضر هستند که از روز 29 آبان تا 26آذر ادامه دارد. در این بازی ها ایران به مصاف انگلیس، ولز و آمریکا می رود.

برنامه های این بازی ها به صورت زیر است:

گروه  A: قطر – اکوادور – سنگال – هلند

گروه  B: انگلیس – ایران – آمریکا – ولز

گروه  C: آرژانتین – عربستان – مکزیک – لهستان

گروه  D: فرانسه – استرالیا – دانمارک – تونس

گروه  E: اسپانیا – کاستاریکا – آلمان – ژاپن

گروه  F: بلژیک – کانادا – مراکش – کرواسی

گروه  G: برزیل – صربستان – سوئیس – کامرون

گروه  H: پرتغال – غنا – اروگوئه  -کره جنوبی

مرحله گروهی

روز یک:

29 آبان ساعت 19:30 قطر – اکوادور در ورزشگاه البیت

روز دوم:

30 آبان ساعت 16:30 انگلیس در برابر ایران در استادیوم بین المللی خلیفه الریان

30 آبان ساعت 19:30 سنگال در برابر هلند در استادیوم الثمامه

30 آبان ساعت 22:30 آمریکا در برابر ولز در استادیوم احمد بن علی

روز سوم:

1 آذر در ساعت 13:30 آرژانتین در برابر عربستان در ورزشگاه لوسیل

1 آذر ساعت 16:30 دانمارک در برابر تونس در استادیوم اجوکیشن‌سیتی

1 آذر ساعت 19:30 مکزیک در برابر لهستان در ورزشگاه راس ابوعبود

1 آذر ساعت 22:30 فرانسه در برابر استرالیا در ورزشگاه الجنوب

روز چهارم:

2 آذر ساعت 13:30 مراکش در برابر کرواسی در ورزشگاه البیت

2 آذر ساعت 16:30 آلمان در برابر ژاپن در ورزشگاه خلیفه

2 آذر ساعت 19:30 اسپانیا در برابر کاستاریکا در ورزشگاه الثمامه

2 آذر ساعت 22:30 بلژیک در برابر کانادا در ورزشگاه احمد بن علی

روز پنجم:

3 آذر ساعت 13:30 سوئیس در برابر کامرون در ورزشگاه الجنوب

3 آذر ساعت 16:30 اروگوئه در برابر کره جنوبی در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

3 آذر ساعت 19:30 پرتقال در برابر غنا در ورزشگاه راس ابوعبود

3 آذر ساعت 22:30 برزیل در برابر صربستان در ورزشگاه ورزشگاه لوسیل

روز ششم:

4 آذر ساعت 13:30 ولز – ایران در ورزشگاه احمد بن علی

4 آذر ساعت 16:30 قطر – سنگال در ورزشگاه الثمامه

4 آذر ساعت 19:30 هلند – اکوادور در ورزشگاه خلیفه

4 آذر ساعت 22:30 انگلیس – آمریکا در ورزشگاه البیت

روز هفتم:

5 آذر ساعت 13:30 تونس – استرالیا در ورزشگاه الجنوب

5 آذر ساعت 16:30 لهستان – عربستان در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۵ آذر ساعت ۱۹:۳۰ فرانسه – دانمارک در ورزشگاه راس ابوعبود

۵ آذر ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین – مکزیک در ورزشگاه لوسیل

روز هشتم:

۶ آذر ساعت 13:30 ژاپن – کاستاریکا در ورزشگاه احمد بن علی

۶ آذر ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک – مراکش در ورزشگاه الثمامه

۶ آذر ساعت ۱۹:۳۰ کرواسی – کانادا در ورزشگاه خلیفه

۶ آذر ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا – آلمان در ورزشگاه البیت

روز نهم:

۷ آذر ساعت ۱۳:۳۰ کامرون – صربستان در ورزشگاه الجنوب

۷ آذر ساعت ۱۶:۳۰ کره جنوبی – غنا در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۷ آذر ساعت ۱۹:۳۰ برزیل – سوئیس در ورزشگاه راس ابوعبود

۷ آذر ساعت ۲۲:۳۰ پرتغال – اروگوئه در ورزشگاه لوسیل

روز دهم:

۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰ اکوادور – سنگال در ورزشگاه الخلیفه

۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰ هلند – قطر در ورزشگاه البیت

۸ آذر ساعت ۲۲:۳۰ ولز – انگلیس در ورزشگاه احمد بن علی

۸ آذر ساعت ۲۲:۳۰ ایران – آمریکا در ورزشگاه الثمامه

روز یازدم:

۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا – دانمارک در ورزشگاه الجنوب

۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰ فرانسه – تونس در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ لهستان – آرژانتین در ورزشگاه راس ابوعبود

۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ عربستان – مکزیک در ورزشگاه لوسیل

روز دوازدهم:

۱۰ آذر ساعت ۱۸:۳۰ کرواسی – بلژیک در ورزشگاه احمد بن علی

۱۰ آذر ساعت ۱۸:۳۰ کانادا – مراکش در ورزشگاه الثمامه

۱۰ آذر ساعت ۲۲:۳۰ ژاپن – اسپانیا در ورزشگاه الخلیفه

۱۰ آذر ساعت ۲۲:۳۰ آلمان – کاستاریکا در ورزشگاه البیت

روز سیزدهم

۱۱ آذر ساعت ۱۸:۳۰ غنا – اروگوئه در ورزشگاه الجنوب

۱۱ آذر ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی – پرتغال در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

۱۱ آذر ساعت ۲۲:۳۰ صربستان – سوئیس در ورزشگاه راس ابوعبود

۱۱ آذر ساعت ۲۲:۳۰ کامرون – برزیل در ورزشگاه لوسیل

مرحله یک هشتم نهایی

روز شانزدهم

۱۲ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، ورزشگاه خلیفه (بازی ۴۹)

۱۲ آذر ساعت ۲۲:۳۰ تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، ورزشگاه احمد بن علی (بازی ۵۰)

روز هفدهم:

۱۳ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، ورزشگاه الثمامه (بازی ۵۲)

۱۳ آذر ساعت ۲۲:۳۰ تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ورزشگاه البیت (بازی ۵۱)

روز هجدهم:

۱۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه F، ورزشگاه الجنوب (بازی ۵۳)

۱۴ آذر ساعت ۲۲:۳۰ تیم اول گروه G – تیم دوم گروه H، ورزشگاه راس ابوعبود (بازی ۵۴)

روز ۱۹:

۱۵ آذر ساعت ۱۸:۳۰ تیم اول گروه F – تیم دوم گروهE، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی (بازی ۵۵)

۱۵ آذر ساعت ۲۲:۳۰ تیم اول گروه H – تیم دوم گروه G، ورزشگاه لوسیل (بازی ۵۶)

مرحله یک چهار نهایی

روز ۲۲:

۱۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰ برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی (بازی ۵۸)

۱۸ آذر ساعت ۲۲:۳۰ برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه لوسیل (بازی ۵۷)

روز ۲۳:

۱۸ آذر ساعت ۱۸:۳۰ برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه الثمامه (بازی ۶۰)

۱۸ آذر ساعت ۲۲:۳۰ برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه البیت (بازی ۵۹)

نیمه نهایی

روز ۲۶:

۲۱ آذر ساعت ۲۲:۳۰ برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه لوسیل (بازی ۶۱)

روز ۲۷:

۲۲ آذر ساعت ۲۲:۳۰ برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه البیت (بازی ۶۲)

رده‌بندی

روز ۳۰:

۲۵ آذر ساعت ۱۸:۳۰ بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه خلیفه

فینال

روز ۳۱:

۲۶ آذر ساعت ۱۸:۳۰برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوسیل


برچسب ها :

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای موردنیاز با * مشخص شده اند.